Doel en makers van deze website

Deze website is het resultaat van de LOT-populariseringsprijs 2018 die in februari 2019 werd toegekend aan Kristel Doreleijers, Mathilde Jansen en Nicoline van der Sijs (destijds alle drie verbonden aan het Meertens Instituut) voor het projectplan Website voor scholieren: taalkundig onderzoek, wat is dat en hoe doe je dat?

Het doel van de website is leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te laten kennismaken met taalkundig onderzoek via een viertal ‘verkenningen’. Dit zijn mini-taalonderzoekjes die vertrekken vanuit een concrete vraagstelling. Leerlingen gaan op zoek naar een antwoord op die vraag en moeten daarvoor verschillende artikelen en websites raadplegen. Ook gaan ze zelf aan de slag met eenvoudige, kleine zoekopdrachten in digitale databanken en ontdekken ze de toepasbaarheid van een aantal online tools. Daarmee kunnen leerlingen al doende ontdekken hoe ze zelf een taalonderzoekje kunnen opzetten, bijvoorbeeld met het oog op een profielwerkstuk.

De onderzoekjes op deze website kunnen individueel worden uitgevoerd, maar ook in samenwerking met medeleerlingen. Bovendien is het mogelijk om de verkenningen, die telkens uit drie stappen bestaan (kennismaken, verdiepen, toepassen), in delen aan te bieden. Voor docenten zijn er handleidingen beschikbaar.

De resultaten van dit eenjarige project zijn gepresenteerd tijdens de Grote Taaldag op 31 januari 2020 in Utrecht. Op termijn zal het materiaal worden ondergebracht bij het Onderzoekslab van PlusNederlands, een plusprogramma voor het schoolvak Nederlands (www.plusnederlands.nl). De onderzoekjes op deze website zijn getest en van feedback voorzien door scholieren en docenten in het voortgezet onderwijs (bovenbouw havo/vwo). Op basis van deze terugkoppeling kunnen we het materiaal blijven verbeteren en zo goed mogelijk afstemmen op de doelgroep.